பயணங்கள்

மாயன் பண்டைய இடிபாடுகள்

, , No Comment

மாயன் நாகரிகத்தின் எச்ச சொச்சங்கள் இன்றைய மெக்ஸிகோ, பெலிஸ், குவாட்டமாலா, ஹோண்டுராஸ் ஆகிய நாடுகளில் சிதறிக் கிடக்கின்றன. ஆசிய, ஐரோப்பிய நாகரீகங்கள் அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்த நாகரீகம் இல்லாவிட்டாலும், ஸ்பானியர்கள் வரும்வரைக்கும் இன்றைய தென் அமெரிக்க கண்டத்தின் கணிசமான பகுதியை மாயாக்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்பானியர்கள் எதிர்கொள்ளும் வரை மாயா நாகரிகம்&hellip

Read Post →